ღآلبالوترشღ

عشق مثله پنیر میمونه،

زیادش آدمو خنگ میکنه،

نرمالش فقط تا یک ساعت آدمو سیر نگه میداره،

هیچ کس هم بدونه پنیر نمرده . . . 

چندوقته خیلی دلم گرفته ببخشیدزیادنمیام

|چهارشنبه ششم دی ۱۳۹۱| 13:24|ღmahlajoonღ|

همیشه صدایی بود که مرا آرام میکرد، دستهایی بود که دستهای سردم را گرم میکرد

همیشه قلبی بود که مرا امیدوارم میکرد، چشمهایی بود که عاشقانه مرا نگاه میکرد

همیشه کسی بود که در کنارم قدم میزد ،احساسی بود که مرا درک میکرد

حالا من و مانده ام یک دنیای پوچ ، نه صداییست که مرا آرام کند و نه طبیبیست که مرا درمان کند  

محرم وبه همه تسلیت میگم  

|جمعه سوم آذر ۱۳۹۱| 0:36|ღmahlajoonღ|

سیلام عشخولیای اجیخوبین؟من که اصلا خوب نیستم چرا خوب نیستم؟!!!به شما چه مگه شماها فوضولین؟چی؟اره فوضولین.!!!!اافرین چه بچه های خوبی!!!!منم میدونستم فوضولین میخواستم مطمئن شمخیله خب حالاکه فوضولین منم بهتون میگم چیه خب؟یکم به ادم فرصت بدین ....من بایدخودموبرای تعریف کردنه یه قصه ی غم انگیزاماده کنم خب...اماده این؟

بسم ا...!!!!شروع کنم ؟مطمئنی؟یه وقت ناراحتی قلبی نداشته باشی بیفتی رودستمون

جوون هرکی ناراحتی قلبی داری این اپونخون ....توزندگی کم بدبختی نداریم تودیگه ماروقاتل نکن رفتی؟تعریف کنم ؟

خب ماجراازاین جاشروع شدکه ما به علت تنبلی سرصف نرفتیمالبته باعده ای ازبچه ها !!!درکلاس درحال استراحت بودیم که ناگهان صدای زیبای ناظم مدرسه ازبیرون داره میادوداره بایه سری ازبچه ها دعوا میکنهماهم گفتیم یاا...فرشته ی مرگ تشریفشونواوردن ماهم گفتیم چه کارکنیم چی کارنکنیم که یه دفه چشممون به پنجره ی نازنین کلاس افتادلبخندی زیبا برلب داشتیموفکری پلیددرذهن یکی یکی خودمونو ازپنجره پرت کردیم ماسه نفراولوناظممون ندیدولی نفرچهارم که پریدناظم گرامی سررسیدن ومچ ماروگرفتن به یکی ازبچه هاگفته بودبروبگوهرچهارنفرشون بیاننمیدونم ازکجا فهمیده ماچهارنفریم....!!!

خلاصه هرچهارنفرمونوبرددفتر...!!!!مدیرمونودیدم بهش گفتم خانوم.......بیامارودعواکن مامی خوایم بریم سرکلاس مدیرگرام هم ناراحت شدنوگفتن حالاکه اینجوری شداصلا نمیزارم برین سرکلاس اومدم کارودرست کنم بیشترخرابش کردم خلاصه که یه چنددقیقه ای اونجا وایستادیم

 دیدیم داره دوباره میادSmileyبچه هاگفتن خانومه.....بریم دیگه گفت اخه شماهاخراب کاری میکنین تازه زخم زبونم میزنین همینجوری که داشت میگفت به منم نگامیکرد توقع داشت بهش بگم ببخشیدمنم توچشاش نگامیکردمومی خندیدم دیدنه بابا اگه تافرداصبحم منودم دفترنگاداره من نمیگم ببخشیداحساس کردم دوست داره منو بکشهولی کاری ازش برنمیادالبته راستشوبخواین خودمم دوست

نداشتم اینجوری بشه ولی شددیگه خلاصه گفت دفه ی اخرتون باشه میتونین برین سرکلاستون ماهم خندان رفتیم سرکلاس معلممون میگه واسه تجربه خوب بودمنم کم نیاوردموگفتم اره خیلی خوش گذشت اینم ازشنبه ی پردردسری که داشتیم ...!!!!

نکته ۱:خیلیم بدنبود نه؟گفتم یکم سره کاربزارمتون جدیداخیلی بیکارشدین!

نکته۲:ازاون روزبه بعددیگه دم دفترافتابی نشدم

نکته۳:این جمله ی عشقولانرونگاری جوون واسمون گذاشته خیلی ازش ممنونمSmiley

نکته ۴:عاشق همتونوهوارتا...

نکته ۵:بای

جمله ی عشقولانه:درجلسه ی امتحان عشق من مانده ام بایک برگه ی سفیدیک دنیاحرف نگفتنی یک بغل تنهایی ودلتنگی درد دل من دراین کاغذکوچک جانمیشوددراین سکوت بغض الودقطره ای کوچک ازهوس سرسره بازی وبرگه سفیدم عاشقانه قطره رابه اغوش میکشدعشق تونوشتنی نیست دربرگه ام کناران قطره یک قلب کوچک میکشم وقت تمام است برگه ها بالا 

                                     

|سه شنبه دوم اسفند ۱۳۹۰| 20:21|ღmahlajoonღ|

سلام دوست جونیاماامدیم چه خبرا؟تواین مدت که من نبودم حسابی حال کردینا!!!!میدونین چندوقته بهتون گیرنداده بودم؟دلم تنگ شده بوداگه گفتین نوبت چیه؟افرین اینکه بهتون گیربدم شروع کنیم ایا؟شکلک عروسکخدایابه امیدتواین چه وضعیه؟هان؟نه حرف نزن جواب منو بده این چه وضعیه؟

بازحرف زدمیگم حرف نزن فقط جواب منو بده (چه حالی میده خوددرگیری!!)

چی؟اهان بایدحرف بزنی که بتونی جوابموبدی.خب بگو...چی؟درمورده چی حرف میزنم؟تازه میگی درمورده چی حرف میزنم واقعا که..........معلومه دیگه درمورده این حرف میزنم که چرا دیگه کسی به وب من سرنمیزنه وب گندیده..!!!!یه روزی یه روزگاری این وب واسه خودش کسی بودبروبیایی داشت ولی الان چیهیچ کس اینجا نیست من تهنای تهنام (کدوم احمقی گفته هیچ کس تهنا نیست؟)به جونه همین قلی اگه همین جوری پیش برین وبوجمع میکنم حالا خوددانید!!!!

اخیش تخلیه شدم چه حالی داد خب حالا بگین ببینم چه خبرازامتحانا؟حسابی مثه من گل کاشتین؟فک کنم تنها نمره ی۲۰ که توکارنامم هست جغرافیه ولی اصلا مهم نیست نهایتش اینه که ازمدرسه پرتم میکنن بیرون دیگه بعدش میرم توکوچه باپسرا فوتبال میزنمبه همین سادگی به همین خوشمزگی شماام اگه امتحاناتونو خراب کردین به نهایتش فک کنین دیگه سختیش واستون راحت میشه ......!!!!

بسیارخب من دیگه کم کم برم امری؟کاری؟باری؟بای...بای

این دفه ازجمله ی عشقولانه خبری نیست پررومیشین!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

                                

|چهارشنبه بیست و هشتم دی ۱۳۹۰| 0:30|ღmahlajoonღ|

سلام شنیدم که خوبین اره؟شمابیخود میکنین که خوب باشین خجالت نمیکشین وقتی اجیتون بده شماها خوبین؟هان؟چیه؟بازچرااینجورینگامیکنین؟خب حالم بده خیلی عجیبه؟

مگه توفضولی که چراحالم بده؟فوضول نیستی؟پس حتمامن فضولم اره؟

چندتانفس اروووم .........اخیش راحت شدم خداخیلی بهتون رحم کرد!من جدیدا چندنفرو فرستادم بیمارستانمیگم حالم خوب نیست باورنمیکنین دیگه.....!!!!می خوای بدونی چراحالم خوب نیست؟نچ....نمیگم بروبسوزخیله خب چرا خودتومیزنی؟باشه بابا میگم ....!!!!!خب همه اماده این؟Smileyمطمئن؟واقعا؟دروغ نگی ها!!!!.................................................................

قهوه میخوری؟نمی خوری؟خیله خب چرا عصبی میشی!!!!خودم میخورم بهتون محبت نیومده ........!!!!........!!!!!.....!!!!!!......!!!!!هان؟چیزی شده؟منتظری ؟منتظره چی؟این که چراحالم بده؟کی گفته من حالم بده؟من خیلیم حالم خوبه (ضدحالوحال میکنی؟)چرا واسه دختره مردم حرف درمیاری هان؟خوبه یکی واسه خودت حرف دربیاره!!!!

دفعه ی اخرت بودها فهمیدی؟افرین دخترخوب....!حالامنم میگم چراحالم بده خسته شدم دیگهاین قدکه درس خوندموامتحان دادم خوبه هنوزاول ساله مثه ـــــــــــــــ ازما کارمیکشن دوس دارم همه ی معلماروباتبربکشم بعدشم خودمو!!!!الانم که پای کامپیوترنشستم دارم ازخستگی میمیرم حالافهمیدین؟پس دیگه دست ازسره کچله من بردارین ...............

.................................

.........................................بردارین دیگه شماکه هنوزهستین Smiley

راستی یه چیزی چندتانکته نوشتم برین اون پایین بخونین بعددست ازسرم بردارین!

نکته۱..من که گفتم اپم مزخرفه چراخوندی اخه؟

نکته۲....این اپوفقط بخاطره ویکی(فرشته جوون)گذاشتم وهیچ اعتباری دیگری ندارد

نکته۳.......این دفه فقط به چندنفرکه اپم بیشترخبرندادم .....دیگه بابزرگواریه خودتون ببخشین

نکته۴...........ببخشیدکه نمی تونم زیادبیام وببه خداوقت نمیکنم بازم شمابه بزرگواریه خودتون منوببخشین

نکته۵.................قالبم قشنگه؟اگه خوب نیست بگین عوضش کنم من کاملاادمه انتقادپذیری هستم

نکته ۷......................میدونم که نظر نمیذارین ولی بازم میگم نظربذارین

نکته۸................................بای

                                           

|چهارشنبه بیست و هفتم مهر ۱۳۹۰| 17:41|ღmahlajoonღ|

هان !چیه چرا میخندی؟به من میخندی؟به خودت بخند اخه برگشتنه منم خندیدن داره؟نمی خندی؟پس چی کار میکنی؟مسخره؟تو بیخود میکنی مسخره کنی بی تربیت دفه اخرت بود فهمیدی؟یکی بزرگترشو مسخره میکنه ؟باز میخنده .......ولش کن فایده نداره !!!بچه هایه امروزیین دیگه

هیچی دیگه من برگشتم الان خوشحالین یا ناراحت؟ناراحت؟خوشحال؟هیچ کدام؟هردوگزینه؟هی سوال انحرافی ........خجالت بکش !!!!

راستی هوا سرد شده نه؟من سرما خوردم چرا اینجوری نگا میکنی ؟به جونه قلی راست میگم جایه ما هوا سرده جایه شما هواسرد نیست؟خب چی کار کنم !

خب حرفام به پایان رسید نظرم جونه قلی بذارین

دوستت ندارم به اندازه ی اقیانوس چون یه روزی به اخرش میرسهSmiley دوستت ندارم به اندازه ی خورشید چون یه روزی غروب میکنه دوستت دارم به اندازه ی روت که هیچ وقت کم نمیشه
                                          
|چهارشنبه سی ام شهریور ۱۳۹۰| 14:34|ღmahlajoonღ|

هه هه....هه هه...هه هه ...هه هه....هه هه...خب چیه؟دارم میخندم دیگه..هه..هه...هه نه دیگه مثله اینکه بنزین تموم کردمچش نداری ببینی من دارم میخندم نه؟خب نداشته باش من چی کار کنم

خیله خب باباحالا چرا عصبانی میشی؟میگم بهت من بایداز همین جااعلام کنمکه....که...همتون سره کارین کی گفته من می خوام برم؟هان کی گفته؟نه زودباش بگو کی گفته؟بی ادبواسه دختره مردم حرف درمیاره

.

.........

......................

.............................(خب چیه ؟حرفام ته کشید دیگه...)

.........................................................(مگه من باتو نیستم؟میگم حرفام ته کشید)

................................................................(بازوایستاده......)

...........................................................................(شیطونه میگه....)

هه..هه گول خوردین حرفام تموم نشده بودمی خواستم بگم به جونه همین قلی که از خودمم بیشتردوسش دارم(قلی دوست پسرمه)می خواستم برم ولی تهدیدهایه شما نذاشت ترسیدم برم یه بلایی سرم بیارین والبته به خاطره دوکس جونیم که بعد از مدت ها دوباره برگشته ♀♥ دُختَـرِے مَعروُف بهـ بیــ اِحسآسی ♥♀نرفتم دیگه Smileyولی حالااگه ناراحتین من برم اره؟نرم ؟هیچکدام..هردوگزینه....هی سوال انحرافی

چه قد حرف زدم.......نه؟من دیگه برم به زندگیم برسم ........

ولی بدونین که همتونو دوست دارم و بهتون عادت کردم (جمله ازاین احساساتی تر پیدا نکردم....)

نظرم که میذارین دیگه نه؟میدونم که میذارین دیگه...........پس من میرم دیگه کار ندارین؟بای....

                               

|سه شنبه بیست و پنجم مرداد ۱۳۹۰| 17:16|ღmahlajoonღ|

بله......حوصله ندارم سلام کنم چیه خب ؟حوصله ندارم دیگه خیلی عجیبه ؟

میدونم بابا از من بعیده این قد بی حوصله باشم Smileyولی خب چیکار کنم دست خودم نیست Smileyدوست دارم خودمو پرت کنم تواب کوسه بیاد منو بخوره

هی روزگار حالا اینارو ولش اومدم یه چیزه دیگه بگم اومدم بگم اگه میشه والبته اگه وبه منو دوکس میدارین برین وبه شیرین عسل(میناجوون)و یه رای کوچولو بدین

البته اگه دوست دارین اجیتون اول شه

بی حوصلگی نوشت :شاید بخوام وبمو حذف کنم البته شایددیگه ازش خسته شدم

عصبانیت نوشت : به جونه خودم اگه نظر ندین حتما وبمو حذف میکنم

عشقولی نوشت :همتونو دوست دارم هوارتا حتی اگه بخوام وبمو حذف کنم  

 

 

|پنجشنبه ششم مرداد ۱۳۹۰| 17:47|ღmahlajoonღ|

سلام اجیا خوبین ؟.•* زیبــا ســاز بــرای مـــا *•. www.zibasaz4us.blogsky.com صورتک های خندانپسراام که مهم نیستن ببینین چه دخمله خوبی شدم یادم نمیره که سلام کنم

خب ببینین اپ امروز یه شرایطی داره که حتما باید رعایت بشه وگرنه نمیشه بری ادامه مطلب افتاد؟

۱خب اول از همه قول بدین داداشیمو چش نکنین وگرنه من میدونمو شما اخه گناه داره اگه مریض بشه اونوقت منم دیوونه میشم اخه خیلی ...خیلی دوسش دارم

خب پس من دیگه یاداوری نکنما اصلا وقتی دیدینش خواستین بگین چه نازه بگین ماشاا...چه نازه

۲واما شرط دوم .......ای وای این قد فک زدم یادم رفت!!!!!!

صبر کنین یکم فک کنم نچ یادم نمیاد اهان فهمیدم شاید برم تالاره اندیشه یادم بیاد نه ...فایده نداره یادم نمیاد Smileyخب حالا ولش زیاد مهم نیست شما همون شرطه اولو رعایت کنین کافیه

هی من می خوام زیاد حرف نزنم مگه میشه !!!!!!نمیذارین که ....

خب دیگه عرایض تمام برین ادامه مطلب

  


ادامه مطلـب
|سه شنبه بیست و یکم تیر ۱۳۹۰| 17:21|ღmahlajoonღ|

Ghaleb-Fa